Procés i etapes

El POUM, segueix un procediment des de l’inici de la seva revisió fins a la seva aprovació definitiva. Podeu consultar aquest procés i les seves etapes actualitzades a data d’avui:

Fase 1. Avanç del POUM (abril 2018 a abril 2019)
Fase 2. Aprovació inicial del POUM (abril 2019 a setembre 2022)
Fase 3. Aprovació provisional del POUM (setembre 2022 fins gener 2023)
Fase 4. Aprovació definitiva (febrer 2023 fins a l'actualitat)