Procés i etapes

El POUM, segueix un procediment des de l’inici de la seva revisió fins a la seva aprovació definitiva. Podeu consultar aquest procés i les seves etapes aquí:

Fase 1. Avanç del POUM
Fase 2. Aprovació inicial del POUM
Fase 3. Aprovació provisional del POUM
Fase 4. Aprovació definitiva